Volksvlijt 2056 is een initiatief van Zef Hemel, hoogleraar Wibautleerstoel Universiteit van Amsterdam

Zef Hemel (Amsterdam Economic Board en UvA), Mirjana Milanovic, Caroline Combé, Wim Jan Hollebeek (gemeente Amsterdam) en Michiel Mees voeren het dagelijks ‘beheer’ van Volksvlijt2056. Van initiëren, enthousiasmeren, innoveren tot regelen en uitvoeren.

We werken actief samen met verschillende partijen in de metropoolregio Amsterdam om Volksvlijt2056 tot stand te brengen.

Wil je zelf een programmaonderdeel verzorgen of heb je vragen? Mail dan naar: programma@volksvlijt.amsterdam