Amsterdam Health Capital

Terwijl de focus in de medische wereld snel verschuift van behandeling naar ziektepreventie, vinden steden wereldwijd voorzichtig uit hoe “gezond” te worden, ieder op zijn eigen manier, analoog, digitaal, gericht op bijvoorbeeld groen of actieve mobiliteit. Ideeën en interventies maken deel uit van een veelheid aan wetten, instituten en initiatieven. Kan Amsterdam de ambities van Schone, Groene, Energiezuinige, Actieve, Slimme en andere steden verbinden, en Health Capital worden?

De installatie gaat uit van de huidige mix aan interventies in onze steden en gebouwen, gericht op de leefomgeving en op gezondheid. De aandacht voor de dringende klimaat- en gezondheidsproblematiek in steden is sterk toegenomen. In de installatie worden acht, op dit moment geliefde, ruimtelijke ingrepen getoond, die hierin een sleutelrol spelen – zero, trap, routing, stoep, speeltuin en anderen. Het is een collage van overlappende verhalen, projecten, ontwerp culturen, en nieuwe inzichten – een verkenning van een nieuwe vorm van onderzoekend-ontwerp.

 

In a fastpace healthcare shift from cure towards prevention, cities worldwide are cautiously inventing to become “healthy”, each in their own way, focusing on the analogue, design, digital or green for example. Ideas of progress are often dispersed across a multiplicity of laws, departments and initiatives. Can Amsterdam connect these ambitions of Clean, Green, Energy efficient, Active, Smart and other cities, in an effort to become the Health Capital?

The installation looks at the contemporary mixture of environment and health focused interventions in our cities and buildings. On display are nine currently favored areas of physical interventions, as part of a growing response to the increasing health and climate pressures in cities – zero, stair, routing, sidewalk, playground, and others. It is a collage of overlapping histories, projects, design cultures, and new insights, with room for a new form of investigative design and professional organization.

Ontwerp:
Janna Bystrykh, associate AMO*OMA ( www.oma.eu )
Sanne van den Breemer, Researcher and Architect, the Berlage ( http://www.theberlage.nl/persons/sanne_van_den_breemer )