Het oneindige verhaal

oneindige verhaal tekst spiegelbeeld

Voor een breed en ongrijpbaar onderwerp als media, laat de toekomst zicht lastig voorspellen. Maar wat er – in de nabije of verre toekomst – ook gaat veranderen, de kern van media blijft hetzelfde: het vertellen van verhalen, het geven van een beleving. Daarnaast kunnen we stellen dat media steeds specifieker op de persoon wordt aangeboden.

Als inspiratie voor mijn bijdrage aan de tentoonstelling gebruik ik het favoriete boek uit mijn jeugd –  ‘The Never Ending Story’ – als inspiratiebron. De blik op de toekomst die ik wil bieden, is het geven van een beleving van een oneindige wereld die de verwondering prikkelt.

Om het andere facet van media aan te stippen, zal de bezoeker een actief onderdeel van de tentoonstelling worden. Om media steeds persoonlijker te maken, moeten we als persoon steeds meer van onszelf prijs geven. Maar in hoeverre zijn we hiertoe bereid?

Het onderdeel media zal op de tentoonstelling een sociaal experiment zijn, die de spanning tussen privacy en de verleiding tot het ervaren van een beleving bloot zal leggen.

Ontwerper:
Herman Zonderland (  www.zonderland.net )