Wereldbibliotheek Amsterdam

Amsterdam is al eeuwenlang een belangrijk centrum in het mondiale logistieke netwerk. Automatisering en schaalvergroting maken logistieke processen steeds sneller, slimmer en goedkoper. Maar wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen? Worden onze boodschappen binnenkort bezorgd door onbemande busjes en drones? Vervangen onvermoeibare robots straks het personeel van de grote distributiecentra aan de randen van de stad? Hoe voorkomen we dat efficiënte goederenstromen mensen isoleren en buiten spel zetten? Vanuit de OBA bouwen we aan een logistiek systeem van en voor mensen met boeken als bindmiddel.

Ontwerp:
Non-fiction (Michiel van Iersel, Rafe Copland en Rosa Schogt) ( http://non-fiction.eu )