De Vloeibare Stad

Leisure gaat over de niet-werktijd, oftewel de eigen-tijd. In de laatste decennia is de eigen-tijd en de werktijd meer en meer door elkaar gaan lopen en deze trend zal alleen maar versterken. De stad van de toekomst is de stad van leisure; de eigen-tijd. Om deze stad ruimte voor ontwikkeling te geven dient de stad anders naar zichzelf te kijken en haar beleid aan te passen. Wat is er nodig voor de toekomstige stad waar de eigen-tijd de norm is?

Wij pleiten voor een vloeibare, zachte stad: een stad waar schoonheid, sociale interactie en vriendelijkheid, delen en mengen van functies en ruimte, langzaam verkeer en openbaar vervoer, tijdelijkheid en flexibiliteit, betrokken burgers en het stimuleren van nieuwe vormen van collectiviteit de norm zijn. In deze stad staan de mensen en de manier waarop ze de stad gebruiken centraal. Het is een stad die constant in verandering is en waar de dynamiek die de stad doet groeien en ontwikkelen voornamelijk vanuit programma gestuurd wordt in plaats van door gebouwen.

Deze kijk op de stad van de toekomst vraagt om een nieuwe stadsdienst die, naast de stad van stenen, de zachte kant van de stad stuurt, beïnvloedt en mede vormgeeft in nauwe samenwerking met bewoners en maatschappelijke organisaties. Stedenbouwkundige en planoloog wijlen Willem Hartman inspireerde ons in het kijken naar deze toekomstige stad met zijn publicatie De Vloeibare stad. Hierin schrijft hij over ‘de nevenheid die naast de burgers staat in plaats van de overheid die er boven staat’.

Vrij spel geven aan een vloeibare, zachte stad vraagt om een stadsdienst die het sturen van de gebeurtenissen als spel ziet, waarbij hij de tijdelijkheid centraal stelt. Een stadsdienst die het sociale kapitaal als de belangrijkste bouwstenen van de toekomstige stad herkent. Een stadsdienst die het mengen van functies en het delen van ruimten als kans ervaart om de stad voor te bereiden op een succesvolle toekomst waar de eigen-tijd de hoofdfunctie van de stad is.

Ontwerp:
Bruno Doedens (http://www.brunodoedens.nl/)
Marieke Berkers (http://www.mariekeberkers.nl/)

In samenwerking met Andras Hamelberg, Lisa Bloem en Matthias Colombijn